HUSK ÅRSMØTE 2023

Til seksjonseiere i Sameiet Tordenskiold Brygge

Møtet gjennomføres som et fysisk møte.
Møtedato: 22.06.2023
Tidspunkt: 18:00
Sted: Kantina hos FRAM Forvaltning, Jens Wilhelmsens gt. 3,
Kråkerøy

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad

Saker til behandling:

1. Konstituering

a) Fastsettelse av antall stemmeberettigede

b) Valg av møteleder

c) Valg av referent

d) Godkjenning av innkalling og dagsorden

e) Valg av minst en sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

2. Vedtekstendring - § 3, nytt 4. ledd

Styrets innstilling:

Ved innflytting av leietakere påløper det et innflyttingsgebyr pålydende kr. 4.000,-, som skal dekke bruksslitasje på fellesarealene. Gebyret faktureres seksjonseier og innbetales til sameiets driftskonto.

(dagens 4. ledd blir 5. ledd osv.)

3. Godtgjørelse til styret for 2021-2022

Styrets innstilling:

På grunn av stor arbeidsbelastning på styrets medlemmer økes styrehonoraret for 2021-2022 til kr. 120.000,-. Dvs. kr. 55.000,- mer enn det som ble vedtatt på ordinært årsmøte.

Innmeldte saker fra seksjonseiere er ikke å anse som årsmøtesaker og blir derfor behandlet på beboermøte som avholdes i etterkant av årsmøte. Dagsorden blir oversendt i god tid før møte.

Vi ønsker alle sameiere velkommen til møtet og gjør oppmerksom på at dersom du er forhindret fra å møte, kan du møte ved fullmakt.

 

Med hilsen

For styret i Sameiet Tordenskiold Brygg

Info fra styret

Grunnet inntørkede vannlåser kommer det sjenerende kloakklukt fra enkelte leiligheter.

Styret oppfordrer dere som eier tomme leiligheter i sameiet om å få vann i samtlige vannlåser, regelmessig.

Siste nyheter

HUSK ÅRSMØTE 2023


VELKOMMEN SOM NY BEBOER - On-boarding
VELKOMMEN SOM NY BEBOER -...


ORDENSREGLER TAKTERRASSE
ORDENSREGLER TAKTERRASSE


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad
Saker til behandling:


Innkalling til beboermøte for eiere og leietakere onsdag 23.sept kl 18:00 Hotell Fredrikstad
Styret inviterer til beboermøte for...