HUSK ÅRSMØTE 2023

Til seksjonseiere i Sameiet Tordenskiold Brygge

Møtet gjennomføres som et fysisk møte.
Møtedato: 22.06.2023
Tidspunkt: 18:00
Sted: Kantina hos FRAM Forvaltning, Jens Wilhelmsens gt. 3,
Kråkerøy

VELKOMMEN SOM NY BEBOER - On-boarding

 • 2023.06.21

VELKOMMEN SOM NY BEBOER - On-boarding

Branninstruks

Som beboer plikter du å sette deg inn i sameiets branninstruks!!  Se branninstruksen under dokumenter på denne siden.

Unødvendig utløsning av brannalarmen kan bli "bøtelagt" eier av leiligheten,

 

Postkasseskilt:

Du bestiller hvite postskilt via https://skilthandelen.no/

 

Nøkler / Portåpner garasje

Har du behov for ekstra nøkkler? Nøkkel til din inngangsdør og postkasse, sliper du selv hos en jernvareforetning el lign. Har du behov for systemnøkkel hovedinngang / Portåpner garasje? Bestiller du dette igjennom Vaktmester Jon C. Olsen tlf: 920 92 088

Ønsker du å kjøpe kodelås til din inngangsdør be om tilbud fra vår samarbeidspartner; Martinsen og Sønn Elektro v/Per Øystein Jørgensen Tlf 950 22 722 (Han kjenner hele bygget da de har levert el.installasjonene her)

 

El.billader:

Spm om elbiladerne og evt kjøp av elbilader? Kontakt Martinsen og Sønn Elektro v/Per Øystein Jørgensen Tlf 950 22 722 Andre spørsmål vedr el.bil lader kan rettes til styremedlem Frode Nygård Tlf: 46896880

 

Ringeklokke hoveddør:

Ønsker du skifte av navn på ringeklokken på hovedplan. For pris og endring, kontakt Martinsen og Sønn Elektro v/Per Øystein Jørgensen Tlf 950 22 722 (Bekostes av ny eier)

 

Filter ventilasjonsanlegg:

Blir byttet 2 ganger årlig. Spørsmål vedr filter, kontakt vår vaktmester Jon C. Olsen tlf: 920 92 088

 

Husordensregler mm

Som ny eier/leietaker plikter du å sette deg inn i sameiet husordensregler, regler for takterrasse og vedtekter. Disse finner du under dokumenter på denne siden.

 

Er du LEIETAKER i bygget?

Så plikter du å sende inn navn, tlf og mailadresse til styret, samt fra hvilken dato du har flyttet inn.

Send styret en mail om dette på post@tordenskioldbrygge.no

Dette er viktig å vite hvem som bor i bygget slik at vi får sendt ut viktige beskjeder, samt får varslet alle i nødsituasjoner.


HUSK ÅRSMØTE 2023

 • 2023.06.21

Til seksjonseiere i Sameiet Tordenskiold Brygge


Årsmøtet gjennomføres som et fysisk møte.
Møtedato: 22.06.2023
Tidspunkt: 18:00
Sted: Kantina hos FRAM Forvaltning, Jens Wilhelmsens gt. 3,
Kråkerøy

Årsmøte papirene skal være sendt ut på mail fra vår forretningsfører Fram Forvaltning. Har du ikke mottatt dokumenetene på mail? Vennligst kontakt Fram Forvaltning.


ORDENSREGLER TAKTERRASSE

 • 2022.05.10

ORDENSREGLER TAKTERRASSE

§  Takterrassen skal ikke brukes til fest, men være et hyggelig sted for beboerne i sameiet.

§  Røyking og grilling forbudt på takterrassen grunnet brannfare

§  Ballspill er forbudt på takterrassen

§  Ta med søppel når du går

§  Stoler, bord og puter skal settes på plass etter bruk

§  Kast absolutt ingenting ut fra takterrassen

§  Vis hensyn til nærmeste naboer – unngå støy!

§  Det skal være ro på takterrassen kl 23.00

På grunn av en del ureglementert festing på takterrassen og manglende ro etter kl 23.00 Vil takterrassen stenges med automatisk lås kl 23.00 og åpnes igjen kl 07.00 neste morgen. Styret kan engasjere vakthold til å sørge for at det opprettholdes ro fra kl 23.00 og at ingen oppholder seg på takterrassen etter kl 23.00.

Styret vil fortløpende vurdere tiltak for å unngå ureglementert bruk av takterrassen som er til sjenanse for øvrige beboere.

Ved spesielle anledninger, kan styre eller etter ønske fra beboerne arrangere sosial sammenkomst for alle beboerne.

 

(Det vil bli gjort tiltak på takterrassen slik at det blir et enda triveligere fristed for sameiets beboere i fremtiden.)

 

Vedtatt 2022

Styret


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad

 • 2021.09.16

Saker til behandling:

1. Konstituering

a) Fastsettelse av antall stemmeberettigede

b) Valg av møteleder

c) Valg av referent

d) Godkjenning av innkalling og dagsorden

e) Valg av minst en sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

2. Vedtekstendring - § 3, nytt 4. ledd

Styrets innstilling:

Ved innflytting av leietakere påløper det et innflyttingsgebyr pålydende kr. 4.000,-, som skal dekke bruksslitasje på fellesarealene. Gebyret faktureres seksjonseier og innbetales til sameiets driftskonto.

(dagens 4. ledd blir 5. ledd osv.)

3. Godtgjørelse til styret for 2021-2022

Styrets innstilling:

På grunn av stor arbeidsbelastning på styrets medlemmer økes styrehonoraret for 2021-2022 til kr. 120.000,-. Dvs. kr. 55.000,- mer enn det som ble vedtatt på ordinært årsmøte.

Innmeldte saker fra seksjonseiere er ikke å anse som årsmøtesaker og blir derfor behandlet på beboermøte som avholdes i etterkant av årsmøte. Dagsorden blir oversendt i god tid før møte.

Vi ønsker alle sameiere velkommen til møtet og gjør oppmerksom på at dersom du er forhindret fra å møte, kan du møte ved fullmakt.

 

Med hilsen

For styret i Sameiet Tordenskiold Brygg


Innkalling til beboermøte for eiere og leietakere onsdag 23.sept kl 18:00 Hotell Fredrikstad

 • 2020.09.10

Styret inviterer til beboermøte for eiere og leietakere: 

Dato: onsdag 23. september kl 18:00 til ca kl 20:00

Sted: på Møterommet hos vår nabo; Hotell Fredrikstad. Inngang til møterommet er ved «Puben i Kjeller`n»

 

Det settes ikke opp en fast agenda, men det vil bli orientert om status i sameiet og økonomi. Først vil det bli en innledning av sameiet styreleder og styret oriententering om status. Så vil Fram Forvaltning orientere om økonomi. Etter dette er ordet fritt.

Vi i styret ønsker også tilbakemelding på saker dere vil at vi skal prioritere. Send gjerne inn mail til på saker dere ønsker svar på i forkant av møte, samt komme med forslag. 

Sameiet mail adresse er: post@tordenskioldbrygge.no

Grunnet Covid-19 oppfordres det til at det kun møter en pers fra hver husstand. Det vil bli skrevet et kort referat fra møte i ettertid, som vil bli sendt ut pr. mail.

 

På møtet vil det i  tillegg til styret og møte representanter fra Fram Forvaltning (forretningsfører)

 

«Styret avholder beboermøte når det virker hensiktsmessig. Beboermøtet skal være en møteplass mellom beboerne og styret, hvor beboerne/eiere informeres om hva styret jobber med og som de ønsker å fortsette å jobbe med. Det skal også være mulighet for beboerne å stille spørsmål og komme med innspill til styret.»

 

Det vil ikke bli servert mat, men kun kaffe.

 

Velkommen!

 

For Styret i Sameiet Tordenskiold Brygge

Jon Olsen, Frode Nygård og Morten Stene

Sameiets hjemmeside: www.tordenskioldbrygge.no


Postkasseskilt

 • 2020.09.02

Vi i styret har fått noen henvendelser vedr postkasse skilt. Dette er noe den enkelte  eier/leier må ordne og bekoste selv. Du bestiller disse hvite postskiltene via posten. De koster kun kr. 149,- (Det er rask levering)

Betillingen gjøres på følgende link.

https://skiltbutikken.posten.no/postkasseskilt/pk-lite-hvit-7001

 

Styret


Vi tar smittevern på alvor

 • 2020.09.02

Det har nå blitt satt opp håndsprit ved alle inngangene, samt inngangene fra parkeringskjeller. Vi ber dere benytte disse for vi tar smittevern på alvor i sameiet.


Skifte av forretningsfører

 • 2020.09.02

Som de fleste er kjent med har Sameiet Tordenskiold Brygge skiftet forretningsfører fra BDO til Fram Forvaltning den 1. juni d.å.  Hovedgrunnen til dette er at BDO har fungert mer som en regnskapsfører enn som en forretningsfører.  Med Fram Forvaltning får vi en meget god regnskapsfører, i tillegg til at vi får en meget god rådgiver innen økonomiske, praktiske og juridiske spørsmål.

Dette informasjonsbrevet skal alle ha mottatt pr. post, men velger å legge ved info-brevt fra Fram Forvaltning i sin helhet her: 

VELKOMMEN TIL FRAM-FORVALTNING AS

 

Som kjent har FRAM Forvaltning AS blitt valgt som forretningsfører for ditt boligselskap med ikrafttredelse fra  1. juni 2020.   

 

Pr i dag har vi forretningsføreroppdrag for ca 110 boligselskap – hvorav de fleste har beliggenhet i Fredrikstad eller Sarpsborg – for å nevne noen er blant annet deres nærmeste nabo - Sameiet Nygaard Brygge III, sameiene på Værste Brygge samt sameiene på Gamle Stadion-området i vår portefølje.

 

Våre oppgaver er regulert gjennom en forretningsførerkontrakt som blant annet sier at vi skal være rådgiver innen økonomiske, praktiske og juridiske spørsmål.

 

Vår profesjonalitet baserer seg på service, kontinuitet og levering til rett tid og vårt mål er å være en totalleverandør innen regnskaps- og forvaltningstjenester samt å være en trygg og pålitelig støttespiller og samarbeidspartner ovenfor styret i sameiet.

 

For deg, som sameier, vil ikke forskjellen bli så stor, kun noen småendring vedr. innbetaling av felleskostnadene som er nevnt nedenfor. I tillegg må du reise til Sarpsborg dersom du ønsker å treffe forretningsfører.

 

Vedlagt følger faktura for felleskostnadene for juni. Felleskostnadene skal innbetales til det samme kontonummeret som dere har innbetalt til tidligere, men merk dere at kid.nr. har en annen «kid.nr.profil». Det betyr at dere vil få feilmelding dersom dere benytter det «gamle» kid.nr.  

 

Felleskostnadene fra og med juli kan deretter betales på følgende måte:

 • Avtalegiro kan registreres direkte i nettbank ved betaling av faktura for juni.

NB: Avtalegiro opprettet via tidligere forretningsfører vil ikke den fungerer fra juni.  

 • eFaktura: De fleste nettbanker er satt opp til at bedrifter kan sende dere eFaktura-krav basert på navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Det betyr at dersom dere ønsker å betale felleskostnader via eFaktura så trenger dere ikke å gjøre noe, forutsatt at dere i vårt boligregister er oppført med samme mobilnummer og/eller e-postadresse som dere har i nettbanken. Vårt faktureringssystem vil automatisk sende felleskostnadene som eFaktura.
 • Faktura pr. e-post blir sendt til dere som er registrert med e-postadresse i vårt register. Merk at avsender er 24SevenOffice invoice.
 • Papirfaktura blir sendt pr. post til dere som ikke er registrert med e-postadresse.
 • EHF sendes til juridiske eiere forutsatt at selskapet er registrert i ELMA-registeret.

 

Vi ser fram til et godt samarbeide, og dersom noe er uklart håper vi du tar kontakt!

 

Med vennlig hilsen

 

FRAM Forvaltning AS

 

Kjersti B. Hauge                                    Linda Landgraff                     Lise Bolstad

Tlf 69 14 70 72                                      Tlf 69 14 70 73                       Tlf 69 14 70 74

 

Kjersti@framforvaltning.no                 Linda@framforvaltning.no     Lise@framforvaltning.no

 


Leier du ut?

 • 2020.05.04

Vi i styret må ha navn, telefon og mailadresse på leietakerne i bygget. Samt hvilket seksjonsnummer utleieforholdet gjelder.  Vi ønsker også å vite om de har noen form for handicap. Dette skal registeres i vår HMS rutine. Dette er viktig feks ved brann el lign slik at brannvesen og legepersonell kan komme raskest mulig med hjelp.

Dere som eiere/utleier plikter iht sameiets vedtekter § 2 om å sende inn forespørsel om godkjenning av leietaker til styret. (Godkjenning kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn)

 

Dere som ikke har sendt inn dette til styret, bes gjøre dette så raskt som mulig.

 

 


Info fra styret

Grunnet inntørkede vannlåser kommer det sjenerende kloakklukt fra enkelte leiligheter.

Styret oppfordrer dere som eier tomme leiligheter i sameiet om å få vann i samtlige vannlåser, regelmessig.

Siste nyheter

HUSK ÅRSMØTE 2023


VELKOMMEN SOM NY BEBOER - On-boarding
VELKOMMEN SOM NY BEBOER -...


ORDENSREGLER TAKTERRASSE
ORDENSREGLER TAKTERRASSE


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad
Saker til behandling:


Innkalling til beboermøte for eiere og leietakere onsdag 23.sept kl 18:00 Hotell Fredrikstad
Styret inviterer til beboermøte for...