Årlig egenkontroll av leilighet

  • Beboerinformasjon (7)

Info fra styret

Pris for el-bil lading i sameiet er 2 kroner per kWt.

Driften av anlegget inkluderer mnd avgifter til DEFA og avgift til Cloadcharge for betalingstjenesten. Prisen per kWt blir satt høyere enn markedspris på strøm for at driften av anlegget skal gå i balanse.

Siste nyheter

VELKOMMEN SOM NY BEBOER - On-boarding
VELKOMMEN SOM NY BEBOER -...


ORDENSREGLER TAKTERRASSE
ORDENSREGLER TAKTERRASSE


Postkasseskilt
Vi i styret har fått noen...


Leier du ut?
Vi i styret må ha navn, telefon og...