HUSK ÅRSMØTE 2023

Til seksjonseiere i Sameiet Tordenskiold Brygge

Møtet gjennomføres som et fysisk møte.
Møtedato: 22.06.2023
Tidspunkt: 18:00
Sted: Kantina hos FRAM Forvaltning, Jens Wilhelmsens gt. 3,
Kråkerøy

Innkalling til beboermøte for eiere og leietakere onsdag 23.sept kl 18:00 Hotell Fredrikstad

Styret inviterer til beboermøte for eiere og leietakere: 

Dato: onsdag 23. september kl 18:00 til ca kl 20:00

Sted: på Møterommet hos vår nabo; Hotell Fredrikstad. Inngang til møterommet er ved «Puben i Kjeller`n»

 

Det settes ikke opp en fast agenda, men det vil bli orientert om status i sameiet og økonomi. Først vil det bli en innledning av sameiet styreleder og styret oriententering om status. Så vil Fram Forvaltning orientere om økonomi. Etter dette er ordet fritt.

Vi i styret ønsker også tilbakemelding på saker dere vil at vi skal prioritere. Send gjerne inn mail til på saker dere ønsker svar på i forkant av møte, samt komme med forslag. 

Sameiet mail adresse er: post@tordenskioldbrygge.no

Grunnet Covid-19 oppfordres det til at det kun møter en pers fra hver husstand. Det vil bli skrevet et kort referat fra møte i ettertid, som vil bli sendt ut pr. mail.

 

På møtet vil det i  tillegg til styret og møte representanter fra Fram Forvaltning (forretningsfører)

 

«Styret avholder beboermøte når det virker hensiktsmessig. Beboermøtet skal være en møteplass mellom beboerne og styret, hvor beboerne/eiere informeres om hva styret jobber med og som de ønsker å fortsette å jobbe med. Det skal også være mulighet for beboerne å stille spørsmål og komme med innspill til styret.»

 

Det vil ikke bli servert mat, men kun kaffe.

 

Velkommen!

 

For Styret i Sameiet Tordenskiold Brygge

Jon Olsen, Frode Nygård og Morten Stene

Sameiets hjemmeside: www.tordenskioldbrygge.no

Info fra styret

Grunnet inntørkede vannlåser kommer det sjenerende kloakklukt fra enkelte leiligheter.

Styret oppfordrer dere som eier tomme leiligheter i sameiet om å få vann i samtlige vannlåser, regelmessig.

Siste nyheter

HUSK ÅRSMØTE 2023


VELKOMMEN SOM NY BEBOER - On-boarding
VELKOMMEN SOM NY BEBOER -...


ORDENSREGLER TAKTERRASSE
ORDENSREGLER TAKTERRASSE


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad
Saker til behandling:


Innkalling til beboermøte for eiere og leietakere onsdag 23.sept kl 18:00 Hotell Fredrikstad
Styret inviterer til beboermøte for...