Velkommen til oss!

Velkommen til oss. Dette er en side for eiere og beboere. Her vil du finne informasjon om styremøter, nyheter, dokumenter og annen informasjon som er nyttig for deg som beboer.

Kontaktpersoner/Ansvar:

Styreleder: Morten E. Stene Tlf: 91782296 Generelle administrative saker

Styremedl.: Frode Nygård Tlf: 46896880 Faktura godkjenning, Hms, Avtaler med leverandører

Styremedl.: Jon C. Olsen Tlf: 92092088 Sameiets vaktmester. 

 

 

Skifte av forretningsfører

Som de fleste er kjent med har Sameiet Tordenskiold Brygge skiftet forretningsfører fra BDO til Fram Forvaltning den 1. juni d.å.  Hovedgrunnen til dette er at BDO har fungert mer som en regnskapsfører enn som en forretningsfører.  Med Fram Forvaltning får vi en meget god regnskapsfører, i tillegg til at vi får en meget god rådgiver innen økonomiske, praktiske og juridiske spørsmål.

Dette informasjonsbrevet skal alle ha mottatt pr. post, men velger å legge ved info-brevt fra Fram Forvaltning i sin helhet her: 

VELKOMMEN TIL FRAM-FORVALTNING AS

 

Som kjent har FRAM Forvaltning AS blitt valgt som forretningsfører for ditt boligselskap med ikrafttredelse fra  1. juni 2020.   

 

Pr i dag har vi forretningsføreroppdrag for ca 110 boligselskap – hvorav de fleste har beliggenhet i Fredrikstad eller Sarpsborg – for å nevne noen er blant annet deres nærmeste nabo - Sameiet Nygaard Brygge III, sameiene på Værste Brygge samt sameiene på Gamle Stadion-området i vår portefølje.

 

Våre oppgaver er regulert gjennom en forretningsførerkontrakt som blant annet sier at vi skal være rådgiver innen økonomiske, praktiske og juridiske spørsmål.

 

Vår profesjonalitet baserer seg på service, kontinuitet og levering til rett tid og vårt mål er å være en totalleverandør innen regnskaps- og forvaltningstjenester samt å være en trygg og pålitelig støttespiller og samarbeidspartner ovenfor styret i sameiet.

 

For deg, som sameier, vil ikke forskjellen bli så stor, kun noen småendring vedr. innbetaling av felleskostnadene som er nevnt nedenfor. I tillegg må du reise til Sarpsborg dersom du ønsker å treffe forretningsfører.

 

Vedlagt følger faktura for felleskostnadene for juni. Felleskostnadene skal innbetales til det samme kontonummeret som dere har innbetalt til tidligere, men merk dere at kid.nr. har en annen «kid.nr.profil». Det betyr at dere vil få feilmelding dersom dere benytter det «gamle» kid.nr.  

 

Felleskostnadene fra og med juli kan deretter betales på følgende måte:

  • Avtalegiro kan registreres direkte i nettbank ved betaling av faktura for juni.

NB: Avtalegiro opprettet via tidligere forretningsfører vil ikke den fungerer fra juni.  

  • eFaktura: De fleste nettbanker er satt opp til at bedrifter kan sende dere eFaktura-krav basert på navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Det betyr at dersom dere ønsker å betale felleskostnader via eFaktura så trenger dere ikke å gjøre noe, forutsatt at dere i vårt boligregister er oppført med samme mobilnummer og/eller e-postadresse som dere har i nettbanken. Vårt faktureringssystem vil automatisk sende felleskostnadene som eFaktura.
  • Faktura pr. e-post blir sendt til dere som er registrert med e-postadresse i vårt register. Merk at avsender er 24SevenOffice invoice.
  • Papirfaktura blir sendt pr. post til dere som ikke er registrert med e-postadresse.
  • EHF sendes til juridiske eiere forutsatt at selskapet er registrert i ELMA-registeret.

 

Vi ser fram til et godt samarbeide, og dersom noe er uklart håper vi du tar kontakt!

 

Med vennlig hilsen

 

FRAM Forvaltning AS

 

Kjersti B. Hauge                                    Linda Landgraff                     Lise Bolstad

Tlf 69 14 70 72                                      Tlf 69 14 70 73                       Tlf 69 14 70 74

 

Kjersti@framforvaltning.no                 Linda@framforvaltning.no     Lise@framforvaltning.no

 

Info fra styret

Grunnet inntørkede vannlåser kommer det sjenerende kloakklukt fra enkelte leiligheter.

Styret oppfordrer dere som eier tomme leiligheter i sameiet om å få vann i samtlige vannlåser, regelmessig.

Siste nyheter

ORDENSREGLER TAKTERRASSE
ORDENSREGLER TAKTERRASSE


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad
Saker til behandling:


Innkalling til beboermøte for eiere og leietakere onsdag 23.sept kl 18:00 Hotell Fredrikstad
Styret inviterer til beboermøte for...


Skifte av forretningsfører
Som de fleste er kjent med har Sameiet...


Vi tar smittevern på alvor
Det har nå blitt satt opp...