Velkommen til oss!

Velkommen til oss. Dette er en side for eiere og beboere. Her vil du finne informasjon om styremøter, nyheter, dokumenter og annen informasjon som er nyttig for deg som beboer.

Kontaktpersoner/Ansvar:

Styreleder: Morten E. Stene Tlf: 91782296 Generelle administrative saker

Styremedl.: Frode Nygård Tlf: 46896880 Faktura godkjenning, Hms, Avtaler med leverandører

Styremedl.: Jon C. Olsen Tlf: 92092088 Sameiets vaktmester. 

 

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad

Saker til behandling:

1. Konstituering

a) Fastsettelse av antall stemmeberettigede

b) Valg av møteleder

c) Valg av referent

d) Godkjenning av innkalling og dagsorden

e) Valg av minst en sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

2. Vedtekstendring - § 3, nytt 4. ledd

Styrets innstilling:

Ved innflytting av leietakere påløper det et innflyttingsgebyr pålydende kr. 4.000,-, som skal dekke bruksslitasje på fellesarealene. Gebyret faktureres seksjonseier og innbetales til sameiets driftskonto.

(dagens 4. ledd blir 5. ledd osv.)

3. Godtgjørelse til styret for 2021-2022

Styrets innstilling:

På grunn av stor arbeidsbelastning på styrets medlemmer økes styrehonoraret for 2021-2022 til kr. 120.000,-. Dvs. kr. 55.000,- mer enn det som ble vedtatt på ordinært årsmøte.

Innmeldte saker fra seksjonseiere er ikke å anse som årsmøtesaker og blir derfor behandlet på beboermøte som avholdes i etterkant av årsmøte. Dagsorden blir oversendt i god tid før møte.

Vi ønsker alle sameiere velkommen til møtet og gjør oppmerksom på at dersom du er forhindret fra å møte, kan du møte ved fullmakt.

 

Med hilsen

For styret i Sameiet Tordenskiold Brygg

Info fra styret

Grunnet inntørkede vannlåser kommer det sjenerende kloakklukt fra enkelte leiligheter.

Styret oppfordrer dere som eier tomme leiligheter i sameiet om å få vann i samtlige vannlåser, regelmessig.

Siste nyheter

ORDENSREGLER TAKTERRASSE
ORDENSREGLER TAKTERRASSE


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18:00 STED: Hotell Fredrikstad, lokalet Kjelleren Nygaardsgata 9, Fredrikstad
Saker til behandling:


Innkalling til beboermøte for eiere og leietakere onsdag 23.sept kl 18:00 Hotell Fredrikstad
Styret inviterer til beboermøte for...


Skifte av forretningsfører
Som de fleste er kjent med har Sameiet...


Vi tar smittevern på alvor
Det har nå blitt satt opp...